Nya sociallagarna : med kommentarer, lagar och författningar som de lyder den 1 januari 2007; Carl Norström, Anders Thunved; 2007
5 säljare

Nya sociallagarna : med kommentarer, lagar och författningar som de lyder den 1 januari 2007 Upplaga 20

av Carl Norström, Anders Thunved
Ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: socialtjänstlagen, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare återges följdförfattningar till lagarna och i valda delar redovisas central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten t.ex. föräldrabalken och sekretesslagen.

I den nya upplagan redovisas de omfattande författningsändringar som har gjorts. SOL har ändrats i syfte att stärka rättssäkerheten för personer som har beviljats bistånd. Kommunerna har ålagts att rapportera ej verkställda gynnande beslut till länsstyrelsen, de kommunala revisorerna och fullmäktige. De kommunala revisorerna har fått vidgade möjligheter att granska ärenden som rör myndighetsutövning. En sanktionsavgift har införts som ett yttersta påtryckningsmedel för att gynnande beslut enligt SoL skall verkställas inom skälig tid.

En ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre har trätt i kraft.Flera ändringar har gjorts i reglerna om ingripande mot och behandling av unga lagöverträdare. Kommunerna har med verkan från den l januari 2008 ålagts att sörja för att medling medanledning av brott kan erbjudas när gärningsmannen är under 21 år.Sekretesslagen har ändrats. Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens möjligheter att lämna uppgifter som angår brott till de brottsutredande myndigheterna har vidgats samtidigt som nya sekretessbrytande regler har införts.Vidare har ändringar gjorts i bl.a. föräldrabalken (FB).Den nya upplagan har utökats med nytillkomna rättsfall, uttalanden av JO och uppgifter om föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen.
Ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: socialtjänstlagen, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare återges följdförfattningar till lagarna och i valda delar redovisas central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten t.ex. föräldrabalken och sekretesslagen.

I den nya upplagan redovisas de omfattande författningsändringar som har gjorts. SOL har ändrats i syfte att stärka rättssäkerheten för personer som har beviljats bistånd. Kommunerna har ålagts att rapportera ej verkställda gynnande beslut till länsstyrelsen, de kommunala revisorerna och fullmäktige. De kommunala revisorerna har fått vidgade möjligheter att granska ärenden som rör myndighetsutövning. En sanktionsavgift har införts som ett yttersta påtryckningsmedel för att gynnande beslut enligt SoL skall verkställas inom skälig tid.

En ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre har trätt i kraft.Flera ändringar har gjorts i reglerna om ingripande mot och behandling av unga lagöverträdare. Kommunerna har med verkan från den l januari 2008 ålagts att sörja för att medling medanledning av brott kan erbjudas när gärningsmannen är under 21 år.Sekretesslagen har ändrats. Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens möjligheter att lämna uppgifter som angår brott till de brottsutredande myndigheterna har vidgats samtidigt som nya sekretessbrytande regler har införts.Vidare har ändringar gjorts i bl.a. föräldrabalken (FB).Den nya upplagan har utökats med nytillkomna rättsfall, uttalanden av JO och uppgifter om föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen.
Upplaga: 20e upplagan
Utgiven: 2007
ISBN: 9789139108924
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 744 st
36 upplagor
Upplaga 37 (2024)
från 499 kr
Upplaga 36 (2023)
från 305 kr
Upplaga 35 (2022)
från 175 kr
Upplaga 34 (2021)
från 119 kr
Visa alla upplagor
Ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: socialtjänstlagen, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare återges följdförfattningar till lagarna och i valda delar redovisas central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten t.ex. föräldrabalken och sekretesslagen.

I den nya upplagan redovisas de omfattande författningsändringar som har gjorts. SOL har ändrats i syfte att stärka rättssäkerheten för personer som har beviljats bistånd. Kommunerna har ålagts att rapportera ej verkställda gynnande beslut till länsstyrelsen, de kommunala revisorerna och fullmäktige. De kommunala revisorerna har fått vidgade möjligheter att granska ärenden som rör myndighetsutövning. En sanktionsavgift har införts som ett yttersta påtryckningsmedel för att gynnande beslut enligt SoL skall verkställas inom skälig tid.

En ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre har trätt i kraft.Flera ändringar har gjorts i reglerna om ingripande mot och behandling av unga lagöverträdare. Kommunerna har med verkan från den l januari 2008 ålagts att sörja för att medling medanledning av brott kan erbjudas när gärningsmannen är under 21 år.Sekretesslagen har ändrats. Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens möjligheter att lämna uppgifter som angår brott till de brottsutredande myndigheterna har vidgats samtidigt som nya sekretessbrytande regler har införts.Vidare har ändringar gjorts i bl.a. föräldrabalken (FB).Den nya upplagan har utökats med nytillkomna rättsfall, uttalanden av JO och uppgifter om föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen.
Ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: socialtjänstlagen, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare återges följdförfattningar till lagarna och i valda delar redovisas central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten t.ex. föräldrabalken och sekretesslagen.

I den nya upplagan redovisas de omfattande författningsändringar som har gjorts. SOL har ändrats i syfte att stärka rättssäkerheten för personer som har beviljats bistånd. Kommunerna har ålagts att rapportera ej verkställda gynnande beslut till länsstyrelsen, de kommunala revisorerna och fullmäktige. De kommunala revisorerna har fått vidgade möjligheter att granska ärenden som rör myndighetsutövning. En sanktionsavgift har införts som ett yttersta påtryckningsmedel för att gynnande beslut enligt SoL skall verkställas inom skälig tid.

En ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre har trätt i kraft.Flera ändringar har gjorts i reglerna om ingripande mot och behandling av unga lagöverträdare. Kommunerna har med verkan från den l januari 2008 ålagts att sörja för att medling medanledning av brott kan erbjudas när gärningsmannen är under 21 år.Sekretesslagen har ändrats. Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens möjligheter att lämna uppgifter som angår brott till de brottsutredande myndigheterna har vidgats samtidigt som nya sekretessbrytande regler har införts.Vidare har ändringar gjorts i bl.a. föräldrabalken (FB).Den nya upplagan har utökats med nytillkomna rättsfall, uttalanden av JO och uppgifter om föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen.
Begagnad bok
109 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
109 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar