Nya sociallagarna : Med kommentarer, lagar och författningar som de lyder den 1 januari 2006; Carl Norström; 2006

Nya sociallagarna : Med kommentarer, lagar och författningar som de lyder den 1 januari 2006 Upplaga 19

av Carl Norström
Ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: socialtjänstlagen, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare återges följdförfattningar till lagarna och i valda delar redovisas central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten t.ex. föräldrabalken och sekretesslagen.

I den nya upplagan redovisas de omfattande förändringar som med verkan från den 1 juli 2005 har gjorts i författningarna. LVM har tillförts flear nya bestämmelsersom syftar till att stärka den enskildes rättssäkerhet och förbättra kvaliteten i vården. En proportionalitetsprincip har införts i LVM och LVU. Vidare har provtagning för kontroll av drogpåverkan har utvidgats och sekretessbrytande regler har införst i LVM och LVU för att möjliggöra för SiS att följa upp vård. Även LSS har ändrats i flera avseenden. I laagen har flera nya bestämmelser om ärendehandläggningen tagits in. Boken innehåller även hänvisningar till nytillkomna relevanta rättsfall, uttalanden av JO, uppgifter om Allmänna råd och Meddelandeblad från Socialstyrelsen samt cirkulär från Svenska kommunförbundet.

Kommentarena till Nya Sociallagarna finns även på internet och använder du den med rättsdatabasen Sveriges Rikes Lag på Internet får du direktlänkar till refererad lagtext, förarbeten och rättsfall.

Läs mer om Nya Sociallagarna. En kommentar på Internet

Läs mer om Sveriges Rikes Lag på Internet
Ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: socialtjänstlagen, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare återges följdförfattningar till lagarna och i valda delar redovisas central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten t.ex. föräldrabalken och sekretesslagen.

I den nya upplagan redovisas de omfattande förändringar som med verkan från den 1 juli 2005 har gjorts i författningarna. LVM har tillförts flear nya bestämmelsersom syftar till att stärka den enskildes rättssäkerhet och förbättra kvaliteten i vården. En proportionalitetsprincip har införts i LVM och LVU. Vidare har provtagning för kontroll av drogpåverkan har utvidgats och sekretessbrytande regler har införst i LVM och LVU för att möjliggöra för SiS att följa upp vård. Även LSS har ändrats i flera avseenden. I laagen har flera nya bestämmelser om ärendehandläggningen tagits in. Boken innehåller även hänvisningar till nytillkomna relevanta rättsfall, uttalanden av JO, uppgifter om Allmänna råd och Meddelandeblad från Socialstyrelsen samt cirkulär från Svenska kommunförbundet.

Kommentarena till Nya Sociallagarna finns även på internet och använder du den med rättsdatabasen Sveriges Rikes Lag på Internet får du direktlänkar till refererad lagtext, förarbeten och rättsfall.

Läs mer om Nya Sociallagarna. En kommentar på Internet

Läs mer om Sveriges Rikes Lag på Internet
Upplaga: 19e upplagan
Utgiven: 2006
ISBN: 9789139108177
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 708 st
36 upplagor
Upplaga 37 (2024)
från 475 kr
Upplaga 36 (2023)
från 395 kr
Upplaga 35 (2022)
från 175 kr
Upplaga 34 (2021)
från 119 kr
Visa alla upplagor
Ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: socialtjänstlagen, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare återges följdförfattningar till lagarna och i valda delar redovisas central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten t.ex. föräldrabalken och sekretesslagen.

I den nya upplagan redovisas de omfattande förändringar som med verkan från den 1 juli 2005 har gjorts i författningarna. LVM har tillförts flear nya bestämmelsersom syftar till att stärka den enskildes rättssäkerhet och förbättra kvaliteten i vården. En proportionalitetsprincip har införts i LVM och LVU. Vidare har provtagning för kontroll av drogpåverkan har utvidgats och sekretessbrytande regler har införst i LVM och LVU för att möjliggöra för SiS att följa upp vård. Även LSS har ändrats i flera avseenden. I laagen har flera nya bestämmelser om ärendehandläggningen tagits in. Boken innehåller även hänvisningar till nytillkomna relevanta rättsfall, uttalanden av JO, uppgifter om Allmänna råd och Meddelandeblad från Socialstyrelsen samt cirkulär från Svenska kommunförbundet.

Kommentarena till Nya Sociallagarna finns även på internet och använder du den med rättsdatabasen Sveriges Rikes Lag på Internet får du direktlänkar till refererad lagtext, förarbeten och rättsfall.

Läs mer om Nya Sociallagarna. En kommentar på Internet

Läs mer om Sveriges Rikes Lag på Internet
Ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: socialtjänstlagen, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare återges följdförfattningar till lagarna och i valda delar redovisas central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten t.ex. föräldrabalken och sekretesslagen.

I den nya upplagan redovisas de omfattande förändringar som med verkan från den 1 juli 2005 har gjorts i författningarna. LVM har tillförts flear nya bestämmelsersom syftar till att stärka den enskildes rättssäkerhet och förbättra kvaliteten i vården. En proportionalitetsprincip har införts i LVM och LVU. Vidare har provtagning för kontroll av drogpåverkan har utvidgats och sekretessbrytande regler har införst i LVM och LVU för att möjliggöra för SiS att följa upp vård. Även LSS har ändrats i flera avseenden. I laagen har flera nya bestämmelser om ärendehandläggningen tagits in. Boken innehåller även hänvisningar till nytillkomna relevanta rättsfall, uttalanden av JO, uppgifter om Allmänna råd och Meddelandeblad från Socialstyrelsen samt cirkulär från Svenska kommunförbundet.

Kommentarena till Nya Sociallagarna finns även på internet och använder du den med rättsdatabasen Sveriges Rikes Lag på Internet får du direktlänkar till refererad lagtext, förarbeten och rättsfall.

Läs mer om Nya Sociallagarna. En kommentar på Internet

Läs mer om Sveriges Rikes Lag på Internet
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)