Nya Sociallagarna : med kommentarer, lagar och förordningar som de lyder den 1 januari 2010; Anders Thunved; 2010
5+ säljare

Nya Sociallagarna : med kommentarer, lagar och förordningar som de lyder den 1 januari 2010 Upplaga 23

av Anders Thunved
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken och offentlighets- och sekretesslagen.
I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar och nytillkomna lagar enligt bl.a. följande.
Sekretesslagen har upphört att gälla och ersatts av offentlighets- och sekretesslagen. Länsstyrelsernas tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt SoL och LSS har förts över till Socialstyrelsen och samordnats med Socialstyrelsens tillsyn av hälso- och sjukvården. Kommuners och landstings skyldigheter i fråga om gemensam individuell planering och gemensamma överenskommelser om samarbete har reglerats i såväl SoL som hälso- och sjukvårdslagen. I 5 kap. 10 § SoL har socialnämndens ansvar tydliggjorts. Med giltighet fr.o.m. den 1 mars 2010 har genom ett tillägg till 4 kap. 1 § SoL angetts i vilken omfattning behovsprövning av annat än ekonomiskt bistånd får ske. Från och med den 15 februari 2010 gäller en ny organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna. Benämningen för domstolarna har ändrats från länsrätt till förvaltningsrätt. Utöver de nu nämnda har ett flertal andra för socialtjänsten betydelsefulla författningsändringar gjorts.
Den nya upplagan har utökats med nytillkomna rättsfall, uttalanden av JO och uppgifter om föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen.
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken och offentlighets- och sekretesslagen.
I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar och nytillkomna lagar enligt bl.a. följande.
Sekretesslagen har upphört att gälla och ersatts av offentlighets- och sekretesslagen. Länsstyrelsernas tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt SoL och LSS har förts över till Socialstyrelsen och samordnats med Socialstyrelsens tillsyn av hälso- och sjukvården. Kommuners och landstings skyldigheter i fråga om gemensam individuell planering och gemensamma överenskommelser om samarbete har reglerats i såväl SoL som hälso- och sjukvårdslagen. I 5 kap. 10 § SoL har socialnämndens ansvar tydliggjorts. Med giltighet fr.o.m. den 1 mars 2010 har genom ett tillägg till 4 kap. 1 § SoL angetts i vilken omfattning behovsprövning av annat än ekonomiskt bistånd får ske. Från och med den 15 februari 2010 gäller en ny organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna. Benämningen för domstolarna har ändrats från länsrätt till förvaltningsrätt. Utöver de nu nämnda har ett flertal andra för socialtjänsten betydelsefulla författningsändringar gjorts.
Den nya upplagan har utökats med nytillkomna rättsfall, uttalanden av JO och uppgifter om föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen.
Upplaga: 23e upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789139111191
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 782 st
36 upplagor
Upplaga 37 (2024)
från 535 kr
Upplaga 36 (2023)
från 395 kr
Upplaga 35 (2022)
från 175 kr
Upplaga 34 (2021)
från 145 kr
Visa alla upplagor
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken och offentlighets- och sekretesslagen.
I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar och nytillkomna lagar enligt bl.a. följande.
Sekretesslagen har upphört att gälla och ersatts av offentlighets- och sekretesslagen. Länsstyrelsernas tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt SoL och LSS har förts över till Socialstyrelsen och samordnats med Socialstyrelsens tillsyn av hälso- och sjukvården. Kommuners och landstings skyldigheter i fråga om gemensam individuell planering och gemensamma överenskommelser om samarbete har reglerats i såväl SoL som hälso- och sjukvårdslagen. I 5 kap. 10 § SoL har socialnämndens ansvar tydliggjorts. Med giltighet fr.o.m. den 1 mars 2010 har genom ett tillägg till 4 kap. 1 § SoL angetts i vilken omfattning behovsprövning av annat än ekonomiskt bistånd får ske. Från och med den 15 februari 2010 gäller en ny organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna. Benämningen för domstolarna har ändrats från länsrätt till förvaltningsrätt. Utöver de nu nämnda har ett flertal andra för socialtjänsten betydelsefulla författningsändringar gjorts.
Den nya upplagan har utökats med nytillkomna rättsfall, uttalanden av JO och uppgifter om föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen.
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken och offentlighets- och sekretesslagen.
I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar och nytillkomna lagar enligt bl.a. följande.
Sekretesslagen har upphört att gälla och ersatts av offentlighets- och sekretesslagen. Länsstyrelsernas tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt SoL och LSS har förts över till Socialstyrelsen och samordnats med Socialstyrelsens tillsyn av hälso- och sjukvården. Kommuners och landstings skyldigheter i fråga om gemensam individuell planering och gemensamma överenskommelser om samarbete har reglerats i såväl SoL som hälso- och sjukvårdslagen. I 5 kap. 10 § SoL har socialnämndens ansvar tydliggjorts. Med giltighet fr.o.m. den 1 mars 2010 har genom ett tillägg till 4 kap. 1 § SoL angetts i vilken omfattning behovsprövning av annat än ekonomiskt bistånd får ske. Från och med den 15 februari 2010 gäller en ny organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna. Benämningen för domstolarna har ändrats från länsrätt till förvaltningsrätt. Utöver de nu nämnda har ett flertal andra för socialtjänsten betydelsefulla författningsändringar gjorts.
Den nya upplagan har utökats med nytillkomna rättsfall, uttalanden av JO och uppgifter om föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen.
Begagnad bok
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar