Nya sociallagarna : Med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2016; Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved; 2016
5+ säljare

Nya sociallagarna : Med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2016 Upplaga 29

av Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenterasmed utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning
av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken och offentlighets- och sekretesslagen.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar. Här ska bl.a.nämnas följande.

För att förbättra samarbetet kring unga lagöverträdare har det införts en lagreglerad samverkan för kommuner och de myndigheter som handlägger ärenden om unga lagöverträdare. Vidare har det i både SoL och LVU skett förstärkningar av insatserna efter verkställigheten av sluten ungdomsvård. Det har även införts en bestämmelse med innebörd att verkställigheten av ungdomstjänst som huvudregel ska inledas inom två månader från det att
domen vunnit laga kraft. Vidare har kravet på att den unge ska samtycka till ungdomstjänst tagits bort.

En ny placeringsform i SoL, s.k. stödboende, har införts. Med stödboende avses en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda i åldern 16–20 år i ett eget boende med individanpassat stöd.

Bestämmelserna om ersättning för barns kostnader för fritidsaktiviteter (fritidspeng), som infördes under år 2014, har upphävts. I stället har riksnormen för barn i åldrarna 7–18 år höjts.
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenterasmed utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning
av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken och offentlighets- och sekretesslagen.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar. Här ska bl.a.nämnas följande.

För att förbättra samarbetet kring unga lagöverträdare har det införts en lagreglerad samverkan för kommuner och de myndigheter som handlägger ärenden om unga lagöverträdare. Vidare har det i både SoL och LVU skett förstärkningar av insatserna efter verkställigheten av sluten ungdomsvård. Det har även införts en bestämmelse med innebörd att verkställigheten av ungdomstjänst som huvudregel ska inledas inom två månader från det att
domen vunnit laga kraft. Vidare har kravet på att den unge ska samtycka till ungdomstjänst tagits bort.

En ny placeringsform i SoL, s.k. stödboende, har införts. Med stödboende avses en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda i åldern 16–20 år i ett eget boende med individanpassat stöd.

Bestämmelserna om ersättning för barns kostnader för fritidsaktiviteter (fritidspeng), som infördes under år 2014, har upphävts. I stället har riksnormen för barn i åldrarna 7–18 år höjts.
Upplaga: 29e upplagan
Utgiven: 2016
ISBN: 9789139115090
Förlag: Wolters Kluwer
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 611 st
36 upplagor
Upplaga 37 (2024)
från 655 kr
Upplaga 36 (2023)
från 479 kr
Upplaga 35 (2022)
från 205 kr
Upplaga 34 (2021)
från 119 kr
Visa alla upplagor
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenterasmed utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning
av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken och offentlighets- och sekretesslagen.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar. Här ska bl.a.nämnas följande.

För att förbättra samarbetet kring unga lagöverträdare har det införts en lagreglerad samverkan för kommuner och de myndigheter som handlägger ärenden om unga lagöverträdare. Vidare har det i både SoL och LVU skett förstärkningar av insatserna efter verkställigheten av sluten ungdomsvård. Det har även införts en bestämmelse med innebörd att verkställigheten av ungdomstjänst som huvudregel ska inledas inom två månader från det att
domen vunnit laga kraft. Vidare har kravet på att den unge ska samtycka till ungdomstjänst tagits bort.

En ny placeringsform i SoL, s.k. stödboende, har införts. Med stödboende avses en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda i åldern 16–20 år i ett eget boende med individanpassat stöd.

Bestämmelserna om ersättning för barns kostnader för fritidsaktiviteter (fritidspeng), som infördes under år 2014, har upphävts. I stället har riksnormen för barn i åldrarna 7–18 år höjts.
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenterasmed utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning
av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken och offentlighets- och sekretesslagen.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar. Här ska bl.a.nämnas följande.

För att förbättra samarbetet kring unga lagöverträdare har det införts en lagreglerad samverkan för kommuner och de myndigheter som handlägger ärenden om unga lagöverträdare. Vidare har det i både SoL och LVU skett förstärkningar av insatserna efter verkställigheten av sluten ungdomsvård. Det har även införts en bestämmelse med innebörd att verkställigheten av ungdomstjänst som huvudregel ska inledas inom två månader från det att
domen vunnit laga kraft. Vidare har kravet på att den unge ska samtycka till ungdomstjänst tagits bort.

En ny placeringsform i SoL, s.k. stödboende, har införts. Med stödboende avses en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda i åldern 16–20 år i ett eget boende med individanpassat stöd.

Bestämmelserna om ersättning för barns kostnader för fritidsaktiviteter (fritidspeng), som infördes under år 2014, har upphävts. I stället har riksnormen för barn i åldrarna 7–18 år höjts.
Begagnad bok
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar