Nya sociallagarna : med kommentarer, lagar och förordningar som de lyder den 1 januari 2009; Carl Norström, Anders Thunved; 2009
3 säljare

Nya sociallagarna : med kommentarer, lagar och förordningar som de lyder den 1 januari 2009 Upplaga 22

av Carl Norström, Anders Thunved
I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar och nytillkomna lagar. Efter förebild i SoL har kommuner och landsting ålagts att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS. Genom ändring i kommunallagen har revisorerna fått vidgade möjligheter att granska ärenden som avser myndighetsutövning. En sanktionsavgift har införts som ett yttersta påtryckningsmedel för att gynnande beslut enligt LSS skall verkställas inom skälig tid.

Nya bestämmelser om kostnader för personlig assistans har trätt i kraft.
Ändringar har gjorts i SoL för att möjliggöra ett utökat elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter. Bestämmelserna har till syfte bl.a. att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.
Vidare har fyra nya lagar av betydelse för socialtjänsten trätt i kraft: patientdatalagen, diskrimineringslagen, lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt lagen om valfrihetssystem.

Den nya upplagan har utökats med nytillkomna rättsfall, uttalanden av JO och uppgifter om föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen.
I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar och nytillkomna lagar. Efter förebild i SoL har kommuner och landsting ålagts att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS. Genom ändring i kommunallagen har revisorerna fått vidgade möjligheter att granska ärenden som avser myndighetsutövning. En sanktionsavgift har införts som ett yttersta påtryckningsmedel för att gynnande beslut enligt LSS skall verkställas inom skälig tid.

Nya bestämmelser om kostnader för personlig assistans har trätt i kraft.
Ändringar har gjorts i SoL för att möjliggöra ett utökat elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter. Bestämmelserna har till syfte bl.a. att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.
Vidare har fyra nya lagar av betydelse för socialtjänsten trätt i kraft: patientdatalagen, diskrimineringslagen, lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt lagen om valfrihetssystem.

Den nya upplagan har utökats med nytillkomna rättsfall, uttalanden av JO och uppgifter om föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen.
Upplaga: 22a upplagan
Utgiven: 2009
ISBN: 9789139110224
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 798 st
36 upplagor
Upplaga 37 (2024)
från 499 kr
Upplaga 36 (2023)
från 305 kr
Upplaga 35 (2022)
från 175 kr
Upplaga 34 (2021)
från 119 kr
Visa alla upplagor
I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar och nytillkomna lagar. Efter förebild i SoL har kommuner och landsting ålagts att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS. Genom ändring i kommunallagen har revisorerna fått vidgade möjligheter att granska ärenden som avser myndighetsutövning. En sanktionsavgift har införts som ett yttersta påtryckningsmedel för att gynnande beslut enligt LSS skall verkställas inom skälig tid.

Nya bestämmelser om kostnader för personlig assistans har trätt i kraft.
Ändringar har gjorts i SoL för att möjliggöra ett utökat elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter. Bestämmelserna har till syfte bl.a. att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.
Vidare har fyra nya lagar av betydelse för socialtjänsten trätt i kraft: patientdatalagen, diskrimineringslagen, lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt lagen om valfrihetssystem.

Den nya upplagan har utökats med nytillkomna rättsfall, uttalanden av JO och uppgifter om föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen.
I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar och nytillkomna lagar. Efter förebild i SoL har kommuner och landsting ålagts att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS. Genom ändring i kommunallagen har revisorerna fått vidgade möjligheter att granska ärenden som avser myndighetsutövning. En sanktionsavgift har införts som ett yttersta påtryckningsmedel för att gynnande beslut enligt LSS skall verkställas inom skälig tid.

Nya bestämmelser om kostnader för personlig assistans har trätt i kraft.
Ändringar har gjorts i SoL för att möjliggöra ett utökat elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter. Bestämmelserna har till syfte bl.a. att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.
Vidare har fyra nya lagar av betydelse för socialtjänsten trätt i kraft: patientdatalagen, diskrimineringslagen, lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt lagen om valfrihetssystem.

Den nya upplagan har utökats med nytillkomna rättsfall, uttalanden av JO och uppgifter om föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen.
Begagnad bok
129 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
129 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar