Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2017; Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved; 2017
5+ säljare

Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2017 Upplaga 30

av Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved
”Nya sociallagarna” ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken och offentlighets- och sekretesslagen.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar. Här ska bl.a. nämnas följande.

Det har i SoL införts ett förtydligande av det i lagen redan befintliga kravet på den enskilde att i första hand själv tillgodose sina behov. Bestämmelsen innebär att den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde dock rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Vidare har det införts en ny skuldsaneringslag som syftar till att fler evighetsgäldenärer ska erbjudas en möjlighet att starta om på nytt utan en betungande skuldbörda. Det har också införts en ny lag om skuldsanering för företagare. I anslutning till dessa lagar har det i SoL införts bestämmelser om kommunens ansvar för att tillhandahålla budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer.

Läs författarnas artikel https://www.wolterskluwer.se/nyhet/eget-ansvar-och-nya-skuldsaneringsregler-i-nya-sociallagarna-170222
”Nya sociallagarna” ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken och offentlighets- och sekretesslagen.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar. Här ska bl.a. nämnas följande.

Det har i SoL införts ett förtydligande av det i lagen redan befintliga kravet på den enskilde att i första hand själv tillgodose sina behov. Bestämmelsen innebär att den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde dock rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Vidare har det införts en ny skuldsaneringslag som syftar till att fler evighetsgäldenärer ska erbjudas en möjlighet att starta om på nytt utan en betungande skuldbörda. Det har också införts en ny lag om skuldsanering för företagare. I anslutning till dessa lagar har det i SoL införts bestämmelser om kommunens ansvar för att tillhandahålla budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer.

Läs författarnas artikel https://www.wolterskluwer.se/nyhet/eget-ansvar-och-nya-skuldsaneringsregler-i-nya-sociallagarna-170222
Upplaga: 30e upplagan
Utgiven: 2017
ISBN: 9789139115519
Förlag: Wolters Kluwer
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 611 st
36 upplagor
Upplaga 37 (2024)
från 655 kr
Upplaga 36 (2023)
från 479 kr
Upplaga 35 (2022)
från 205 kr
Upplaga 34 (2021)
från 119 kr
Visa alla upplagor
”Nya sociallagarna” ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken och offentlighets- och sekretesslagen.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar. Här ska bl.a. nämnas följande.

Det har i SoL införts ett förtydligande av det i lagen redan befintliga kravet på den enskilde att i första hand själv tillgodose sina behov. Bestämmelsen innebär att den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde dock rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Vidare har det införts en ny skuldsaneringslag som syftar till att fler evighetsgäldenärer ska erbjudas en möjlighet att starta om på nytt utan en betungande skuldbörda. Det har också införts en ny lag om skuldsanering för företagare. I anslutning till dessa lagar har det i SoL införts bestämmelser om kommunens ansvar för att tillhandahålla budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer.

Läs författarnas artikel https://www.wolterskluwer.se/nyhet/eget-ansvar-och-nya-skuldsaneringsregler-i-nya-sociallagarna-170222
”Nya sociallagarna” ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken och offentlighets- och sekretesslagen.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar. Här ska bl.a. nämnas följande.

Det har i SoL införts ett förtydligande av det i lagen redan befintliga kravet på den enskilde att i första hand själv tillgodose sina behov. Bestämmelsen innebär att den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde dock rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Vidare har det införts en ny skuldsaneringslag som syftar till att fler evighetsgäldenärer ska erbjudas en möjlighet att starta om på nytt utan en betungande skuldbörda. Det har också införts en ny lag om skuldsanering för företagare. I anslutning till dessa lagar har det i SoL införts bestämmelser om kommunens ansvar för att tillhandahålla budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer.

Läs författarnas artikel https://www.wolterskluwer.se/nyhet/eget-ansvar-och-nya-skuldsaneringsregler-i-nya-sociallagarna-170222
Begagnad bok
110 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
110 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar