Nya sociallagarna : Med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2024; Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson; 2024
spara 32%
5+ säljare

Nya sociallagarna : Med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2024 Upplaga 37

av Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken, offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och hälso­ och sjukvårdslagen.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar. Här ska nämnas bl.a. följande.

Det har införts bestämmelser om att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln i yrkesverksamhet på hälso­ och sjukvårdens område och i verksamhet enligt SoL och LSS. Det har vidare införts ett krav på att den som utses till fast omsorgskontakt för den som har hemtjänst ska ha yrkestiteln undersköterska.

Härutöver har socialnämnden fått möjlighet att besluta om öppna insatser till ett barn som har fyllt 12 år även utan vårdnadshavarnas samtycke, om det bedöms lämpligt och barnet samtycker till insatsen. Vidare har det införts en möjlighet för socialnämnden att utan vårdnadshavarnas samtycke få utse en särskild person (kontaktperson) eller en särskilt kvalificerad kontaktperson för ett barn som har fyllt 12 år, om det är lämpligt och barnet samtycker till det.

Vidare har regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott ändrats i flera avseenden. För socialtjänstens del innebär detta bl.a. skärpta krav på när en företrädare för socialtjänsten ska närvara vid förhör med barn som misstänks ha begått ett brott.
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken, offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och hälso­ och sjukvårdslagen.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar. Här ska nämnas bl.a. följande.

Det har införts bestämmelser om att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln i yrkesverksamhet på hälso­ och sjukvårdens område och i verksamhet enligt SoL och LSS. Det har vidare införts ett krav på att den som utses till fast omsorgskontakt för den som har hemtjänst ska ha yrkestiteln undersköterska.

Härutöver har socialnämnden fått möjlighet att besluta om öppna insatser till ett barn som har fyllt 12 år även utan vårdnadshavarnas samtycke, om det bedöms lämpligt och barnet samtycker till insatsen. Vidare har det införts en möjlighet för socialnämnden att utan vårdnadshavarnas samtycke få utse en särskild person (kontaktperson) eller en särskilt kvalificerad kontaktperson för ett barn som har fyllt 12 år, om det är lämpligt och barnet samtycker till det.

Vidare har regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott ändrats i flera avseenden. För socialtjänstens del innebär detta bl.a. skärpta krav på när en företrädare för socialtjänsten ska närvara vid förhör med barn som misstänks ha begått ett brott.
Upplaga: 37e upplagan
Utgiven: 2024
ISBN: 9789139028314
Förlag: Norstedts Juridik
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 710 st
36 upplagor
Upplaga 36 (2023)
från 395 kr
Upplaga 35 (2022)
från 175 kr
Upplaga 34 (2021)
från 119 kr
Upplaga 33 (2020)
från 119 kr
Visa alla upplagor
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken, offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och hälso­ och sjukvårdslagen.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar. Här ska nämnas bl.a. följande.

Det har införts bestämmelser om att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln i yrkesverksamhet på hälso­ och sjukvårdens område och i verksamhet enligt SoL och LSS. Det har vidare införts ett krav på att den som utses till fast omsorgskontakt för den som har hemtjänst ska ha yrkestiteln undersköterska.

Härutöver har socialnämnden fått möjlighet att besluta om öppna insatser till ett barn som har fyllt 12 år även utan vårdnadshavarnas samtycke, om det bedöms lämpligt och barnet samtycker till insatsen. Vidare har det införts en möjlighet för socialnämnden att utan vårdnadshavarnas samtycke få utse en särskild person (kontaktperson) eller en särskilt kvalificerad kontaktperson för ett barn som har fyllt 12 år, om det är lämpligt och barnet samtycker till det.

Vidare har regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott ändrats i flera avseenden. För socialtjänstens del innebär detta bl.a. skärpta krav på när en företrädare för socialtjänsten ska närvara vid förhör med barn som misstänks ha begått ett brott.
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken, offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och hälso­ och sjukvårdslagen.

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar. Här ska nämnas bl.a. följande.

Det har införts bestämmelser om att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln i yrkesverksamhet på hälso­ och sjukvårdens område och i verksamhet enligt SoL och LSS. Det har vidare införts ett krav på att den som utses till fast omsorgskontakt för den som har hemtjänst ska ha yrkestiteln undersköterska.

Härutöver har socialnämnden fått möjlighet att besluta om öppna insatser till ett barn som har fyllt 12 år även utan vårdnadshavarnas samtycke, om det bedöms lämpligt och barnet samtycker till insatsen. Vidare har det införts en möjlighet för socialnämnden att utan vårdnadshavarnas samtycke få utse en särskild person (kontaktperson) eller en särskilt kvalificerad kontaktperson för ett barn som har fyllt 12 år, om det är lämpligt och barnet samtycker till det.

Vidare har regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott ändrats i flera avseenden. För socialtjänstens del innebär detta bl.a. skärpta krav på när en företrädare för socialtjänsten ska närvara vid förhör med barn som misstänks ha begått ett brott.
Begagnad bok
475 kr693 krSpara 218 kr (32%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
475 kr693 krSpara 218 kr (32%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar