Personaljuridik 2019; Tommy Iseskog; 2019
5+ säljare

Personaljuridik 2019 Upplaga 32

av Tommy Iseskog
Detta är den trettioandra upplagan av boken Personaljuridik. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet ”personaljuridik”, som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.Boken är upplagd så att den ska kunna användas som såväl handbok som lärobok inom området.I Personaljuridik 32:e upplagan, som utkommer fyrtio år efter bokens första upplaga, har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och utvecklad rättspraxis. Särskilt viktiga förändringar har gjorts i kapitlen om kollektivavtal (nya stridsåtgärdsrättsregler), anställning-anställningsskydd (nya LAS-åldersregler), diskriminering, föräldraförsäkring och sjukfrånvaro samt pension.Innehåll: Kollektivavtal Föreningsrätt Anställningsavtal – anställningsskydd Arbetsmiljö Facklig förtroendeman Medbestämmande Diskriminering Semester Föräldraförsäkring Föräldraledighet Studieledighet Föreningsuppdrag i skolan Svenskundervisning Närståendevård Ledighet vid sjukdom eller olycksfall i familjen Ledighet för att bedriva näringsverksamhet Ledighet för att prova annat arbete Arbetstid Avgång med pension Sysselsättning – arbetslöshet Kvittning i lön Sjukfrånvaro, sjuklön och sjuklöneansvar Arbetsskada – arbetsskadeförsäkring Skydd för företagshemligheter Uthyrning och inhyrning av arbetskraft Skydd för visselblåsare Arbetsdomstolen och arbetstvist Arbetsrättsliga skadestånd Arbetsrättens utvecklingTOMMY ISESKOG, universitetslektor och arbetsrättsexpert, är verksam inom det arbetsrättliga området som författare, debattör och konsult.
Detta är den trettioandra upplagan av boken Personaljuridik. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet ”personaljuridik”, som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.Boken är upplagd så att den ska kunna användas som såväl handbok som lärobok inom området.I Personaljuridik 32:e upplagan, som utkommer fyrtio år efter bokens första upplaga, har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och utvecklad rättspraxis. Särskilt viktiga förändringar har gjorts i kapitlen om kollektivavtal (nya stridsåtgärdsrättsregler), anställning-anställningsskydd (nya LAS-åldersregler), diskriminering, föräldraförsäkring och sjukfrånvaro samt pension.Innehåll: Kollektivavtal Föreningsrätt Anställningsavtal – anställningsskydd Arbetsmiljö Facklig förtroendeman Medbestämmande Diskriminering Semester Föräldraförsäkring Föräldraledighet Studieledighet Föreningsuppdrag i skolan Svenskundervisning Närståendevård Ledighet vid sjukdom eller olycksfall i familjen Ledighet för att bedriva näringsverksamhet Ledighet för att prova annat arbete Arbetstid Avgång med pension Sysselsättning – arbetslöshet Kvittning i lön Sjukfrånvaro, sjuklön och sjuklöneansvar Arbetsskada – arbetsskadeförsäkring Skydd för företagshemligheter Uthyrning och inhyrning av arbetskraft Skydd för visselblåsare Arbetsdomstolen och arbetstvist Arbetsrättsliga skadestånd Arbetsrättens utvecklingTOMMY ISESKOG, universitetslektor och arbetsrättsexpert, är verksam inom det arbetsrättliga området som författare, debattör och konsult.
Upplaga: 32a upplagan
Utgiven: 2019
ISBN: 9789139117025
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 1189 st
Detta är den trettioandra upplagan av boken Personaljuridik. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet ”personaljuridik”, som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.Boken är upplagd så att den ska kunna användas som såväl handbok som lärobok inom området.I Personaljuridik 32:e upplagan, som utkommer fyrtio år efter bokens första upplaga, har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och utvecklad rättspraxis. Särskilt viktiga förändringar har gjorts i kapitlen om kollektivavtal (nya stridsåtgärdsrättsregler), anställning-anställningsskydd (nya LAS-åldersregler), diskriminering, föräldraförsäkring och sjukfrånvaro samt pension.Innehåll: Kollektivavtal Föreningsrätt Anställningsavtal – anställningsskydd Arbetsmiljö Facklig förtroendeman Medbestämmande Diskriminering Semester Föräldraförsäkring Föräldraledighet Studieledighet Föreningsuppdrag i skolan Svenskundervisning Närståendevård Ledighet vid sjukdom eller olycksfall i familjen Ledighet för att bedriva näringsverksamhet Ledighet för att prova annat arbete Arbetstid Avgång med pension Sysselsättning – arbetslöshet Kvittning i lön Sjukfrånvaro, sjuklön och sjuklöneansvar Arbetsskada – arbetsskadeförsäkring Skydd för företagshemligheter Uthyrning och inhyrning av arbetskraft Skydd för visselblåsare Arbetsdomstolen och arbetstvist Arbetsrättsliga skadestånd Arbetsrättens utvecklingTOMMY ISESKOG, universitetslektor och arbetsrättsexpert, är verksam inom det arbetsrättliga området som författare, debattör och konsult.
Detta är den trettioandra upplagan av boken Personaljuridik. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet ”personaljuridik”, som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.Boken är upplagd så att den ska kunna användas som såväl handbok som lärobok inom området.I Personaljuridik 32:e upplagan, som utkommer fyrtio år efter bokens första upplaga, har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och utvecklad rättspraxis. Särskilt viktiga förändringar har gjorts i kapitlen om kollektivavtal (nya stridsåtgärdsrättsregler), anställning-anställningsskydd (nya LAS-åldersregler), diskriminering, föräldraförsäkring och sjukfrånvaro samt pension.Innehåll: Kollektivavtal Föreningsrätt Anställningsavtal – anställningsskydd Arbetsmiljö Facklig förtroendeman Medbestämmande Diskriminering Semester Föräldraförsäkring Föräldraledighet Studieledighet Föreningsuppdrag i skolan Svenskundervisning Närståendevård Ledighet vid sjukdom eller olycksfall i familjen Ledighet för att bedriva näringsverksamhet Ledighet för att prova annat arbete Arbetstid Avgång med pension Sysselsättning – arbetslöshet Kvittning i lön Sjukfrånvaro, sjuklön och sjuklöneansvar Arbetsskada – arbetsskadeförsäkring Skydd för företagshemligheter Uthyrning och inhyrning av arbetskraft Skydd för visselblåsare Arbetsdomstolen och arbetstvist Arbetsrättsliga skadestånd Arbetsrättens utvecklingTOMMY ISESKOG, universitetslektor och arbetsrättsexpert, är verksam inom det arbetsrättliga området som författare, debattör och konsult.
Begagnad bok
239 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
239 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar