Nya sociallagarna : med kommentarer, lagar och författningar som de lyder d; Carl Norström; 2001

Nya sociallagarna : med kommentarer, lagar och författningar som de lyder d Upplaga 15

av Carl Norström
Med kommentarer, lagar och författningar som de lyder den 1 januari 2002

Ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: socialtjänstlagen, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Boken innehåller även hänvisningar till relevanta rättsfall, uttalanden av JO, uppgifter om Allmänna råd och Meddelandeblad från Socialstyrelsen samt cirkulär från Svenska kommunförbundet. Sedan föregående upplaga har omfattande ändringar gjorts i sociallagstiftningen:

Den 1 januari 2002 träder en ny socialtjänstlag i kraft. Den nya lagen är kapitelindelad och språkligt moderniserad. Bland de materiella ändringar som gjorts kan nämnas att rätten till bistånd har vidgats och den enskildes rätt att överklaga har utsträckts. Länsstyrelserna har fått utökat tillsynsinstrument. En skyldighet att upprätta vårdplaner när barn och unga ska vårdas utanför det egna hemmet har införts. Vissa ändringar har genomförts i LVM och LVU. En ny lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten har trätt i kraft. Vidare redovisas de förslag till bestämmelser om högkostnadsskydd och förbehållsbelopp inom äldre- och handikappomsorgen som ska träda ikraft den 1 juli 2002.
Med kommentarer, lagar och författningar som de lyder den 1 januari 2002

Ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: socialtjänstlagen, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Boken innehåller även hänvisningar till relevanta rättsfall, uttalanden av JO, uppgifter om Allmänna råd och Meddelandeblad från Socialstyrelsen samt cirkulär från Svenska kommunförbundet. Sedan föregående upplaga har omfattande ändringar gjorts i sociallagstiftningen:

Den 1 januari 2002 träder en ny socialtjänstlag i kraft. Den nya lagen är kapitelindelad och språkligt moderniserad. Bland de materiella ändringar som gjorts kan nämnas att rätten till bistånd har vidgats och den enskildes rätt att överklaga har utsträckts. Länsstyrelserna har fått utökat tillsynsinstrument. En skyldighet att upprätta vårdplaner när barn och unga ska vårdas utanför det egna hemmet har införts. Vissa ändringar har genomförts i LVM och LVU. En ny lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten har trätt i kraft. Vidare redovisas de förslag till bestämmelser om högkostnadsskydd och förbehållsbelopp inom äldre- och handikappomsorgen som ska träda ikraft den 1 juli 2002.
Upplaga: 15e upplagan
Utgiven: 2001
ISBN: 9789139105374
Förlag: Norstedts juridik
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 647 st
36 upplagor
Upplaga 37 (2024)
från 535 kr
Upplaga 36 (2023)
från 395 kr
Upplaga 35 (2022)
från 175 kr
Upplaga 34 (2021)
från 145 kr
Visa alla upplagor
Med kommentarer, lagar och författningar som de lyder den 1 januari 2002

Ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: socialtjänstlagen, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Boken innehåller även hänvisningar till relevanta rättsfall, uttalanden av JO, uppgifter om Allmänna råd och Meddelandeblad från Socialstyrelsen samt cirkulär från Svenska kommunförbundet. Sedan föregående upplaga har omfattande ändringar gjorts i sociallagstiftningen:

Den 1 januari 2002 träder en ny socialtjänstlag i kraft. Den nya lagen är kapitelindelad och språkligt moderniserad. Bland de materiella ändringar som gjorts kan nämnas att rätten till bistånd har vidgats och den enskildes rätt att överklaga har utsträckts. Länsstyrelserna har fått utökat tillsynsinstrument. En skyldighet att upprätta vårdplaner när barn och unga ska vårdas utanför det egna hemmet har införts. Vissa ändringar har genomförts i LVM och LVU. En ny lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten har trätt i kraft. Vidare redovisas de förslag till bestämmelser om högkostnadsskydd och förbehållsbelopp inom äldre- och handikappomsorgen som ska träda ikraft den 1 juli 2002.
Med kommentarer, lagar och författningar som de lyder den 1 januari 2002

Ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: socialtjänstlagen, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Boken innehåller även hänvisningar till relevanta rättsfall, uttalanden av JO, uppgifter om Allmänna råd och Meddelandeblad från Socialstyrelsen samt cirkulär från Svenska kommunförbundet. Sedan föregående upplaga har omfattande ändringar gjorts i sociallagstiftningen:

Den 1 januari 2002 träder en ny socialtjänstlag i kraft. Den nya lagen är kapitelindelad och språkligt moderniserad. Bland de materiella ändringar som gjorts kan nämnas att rätten till bistånd har vidgats och den enskildes rätt att överklaga har utsträckts. Länsstyrelserna har fått utökat tillsynsinstrument. En skyldighet att upprätta vårdplaner när barn och unga ska vårdas utanför det egna hemmet har införts. Vissa ändringar har genomförts i LVM och LVU. En ny lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten har trätt i kraft. Vidare redovisas de förslag till bestämmelser om högkostnadsskydd och förbehållsbelopp inom äldre- och handikappomsorgen som ska träda ikraft den 1 juli 2002.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)